(Rossato - Giancapo - Giachetti)
Edizioni G.ZANIBON

Da supporto 78 giri  COLUMBIA
N.Catalogo                CQ 1316
N.Matrice                  WB 5421
       
ANNO 1933

ELSA MERLINI
Nina non far la stupida